Thiết kế webside, dịch thuật, phát triển ứng dụng
Sản xuất và phát triển các ứng dụng điện thoại trên nền tảng android và ios

Hiện tại chúng tôi đang phát triển những webside đa ngôn ngữ với các tính năng có thể dịch văn bản gốc thành nhiều ngôn ngữ khác nhau trên cùng một webside và có hỗ trợ tính tăng dịch từ hình ảnh hoặc chữ viết tay của người dùng, từ văn bản word, excel…
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thông dịch trực tuyến thông qua internet (cuộc gọi ba bên) với các thông dịch viên địa phương có kinh nghiệm dịch thuật và năng lực tiếng Nhật N1 hoặc N2, năng lực tiếng anh từ 830 điểm TOEIC trở nên
Sản xuất và phát triển các ứng dụng điện thoại trên nền tảng android và ios